Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Бианор Холдинг АД-София (BNR) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2 . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата