Корпоративни събития – 31.01.2023 г.

Корпоративни събития – 31.01.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас (SBPF) свиква извънредно ОСА на 28.02.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Генерал Скобелев 10, ет. 3

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.