Корпоративни събития – 30.12.2022 г.

Корпоративни събития – 30.12.2022 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Корадо-България АД-Стражица (KBG) свиква извънредно ОСА на 14.02.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон 28

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата