Корпоративни събития – 29.07.2022 г.

Корпоративни събития – 29.07.2022 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Сий имоти АДСИЦ (CEEP) свиква извънредно ОСА на 29.08.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата