Корпоративни събития – 29.07.2021

Корпоративни събития – 29.07.2021

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM свиква извънредно ОСА на 07.09.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ж.к. Младост, бул. Република, сграда на Медицински център „Младост Варна“.

Повече информация може да намерите тук