Корпоративни събития – 29.04.2022 г.

Корпоративни събития – 29.04.2022 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на притежателите на дялове:

Холдинг Кооп-Юг АД-София (HUG) свиква редовно ОСA на 14.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страницана Basemarket.

Капман Дебтс Мениджмънт АД-София (CDM) свиква редовно ОСA на 02.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София,  ул. Три уши 8

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страницана Basemarket.

Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Сток плюс АД-Банкя (STKP)
На проведено извънредно ОСА от 27.04.2022 г. на Сток плюс АД-Банкя (STKP) e взето решение за разпределяне на дивидент от печалбата, реализирана от Дружеството, брутен дивидент от 0.08816 лв на акция.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница Basemarket