Корпоративни събития – 28.11.2022 г.

Корпоративни събития – 28.11.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Ломско пиво АД-Лом (LOMP) свиква извънредно ОСА на 10.01.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Позитано 9а, ет. 5, офис 15

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата