Корпоративни събития – 28.03.2023 г.

Корпоративни събития – 28.03.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Елхим Искра АД-Пазарджик (ELHM) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата