Корпоративни събития – 27.07.2022 г.

Корпоративни събития – 27.07.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София (CRF) свиква извънредно ОСА на 30.08.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.2 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) свиква извънредно ОСА на 29.08.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Княз Александър I Батенберг 42, ет.3 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата