Корпоративни събития – 27.07.2021

Корпоративни събития – 27.07.2021

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Нео Лондон Капитал АД-София, ISIN: BG1100004156, борсов код: NLC свиква извънредно ОСА на 25.08.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 137, офис 20.

Повече информация може да намерите тук