Корпоративни събития – 27.04.2022 г.

Корпоративни събития – 27.04.2022 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на притежателите на дялове:

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) свиква редовно ОС на притежателите на дялове на 30.05.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 117

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страницана Basemarket.