Корпоративни събития – 27.02.2023 г.

Корпоративни събития – 27.02.2023 г.

27.02.2023г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Софарма билдингс АДСИЦ-София (SFB) свиква извънредно ОСА на 30.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата