Корпоративни събития – 27.01.2023 г.

Корпоративни събития – 27.01.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Стройинвест холдинг АД-София /в ликвидация/ (HSTR) свиква извънредно ОСА на 07.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Дамяница 3-5

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.