Корпоративни събития – 27.01.2023 г.

Корпоративни събития – 27.01.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OCW) свиква извънредно ОСА на 28.02.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.