Корпоративни събития – 26.07.2022 г.

Корпоративни събития – 26.07.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив (CHG) свиква извънредно ОСА на 26.08.2022 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 49, ет. 2, офис ССС Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата