Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2023 г. от11:00 часа в 2635 на адрес с.Големо село. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата