Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Силистра 8. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата