Корпоративни събития – 26.05.2022 г.

Корпоративни събития – 26.05.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Крепежни изделия АД-Пловдив (KREP) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Сила Холдинг АД-София (HSI) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Еуротерра България АД-София (EUTR) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата

5. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Портови флот 99 АД-София (PF99) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

6. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

ТБ Централна кооперативна банка АД-София (CCB) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 87

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата

7. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква редовно ОСА на 23.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, Гранд Хотел Милениум, бул. Витоша 89В

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата