Корпоративни събития – 25.10.2021

Корпоративни събития – 25.10.2021

1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Индустриален Холдинг България АД-София (IHB), ISIN: BG1100019980, борсов код: (IHB), свиква извънредно ОСА на 04.11.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106, Rosslan Central Park Hotel Sofia, Конферентна зала 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
На проведено извънредно ОСА от 22.10.2021 г. на Градус АД-Стара Загора (GR6) e взето решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в общ брутен размер на 6 333 826.46 лв., т.е. брутен дивидент от 0.026 лв. на акция.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News