Корпоративни събития – 25.05.2022 г.

Корпоративни събития – 25.05.2022 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

ТЕЦ Бобов дол (TBD) свиква редовно ОСА на 27-06-2022г. от 14:00 часа в с. Големо село, община Бобов дол

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

ТБ Тексим Банк АД-София (TXIM) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, Централно Управление на Тексим Банк АД, бул. Тодор Александров 117, зала 11.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Агрия Груп Холдинг АД-Варна (AGH) свиква редовно ОСА на 28-06-2022г. от 11:00 часа в Варна 9000, град Варна, бул.Княз Борис 1, №111, Бизнес Център, ет.9,

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център Ричхил

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ-София (FEEI) свиква редовно ОСА на 22.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Коста Лулчев 20

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Синергон Холдинг АД-София (SNRG) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2,

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) свиква редовно ОСА на 24.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73, ет. 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата