Корпоративни събития – 24.11.2022 г.

Корпоративни събития – 24.11.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Родина Кепитъл АД-София (RDNA) представя актуализирана покана и материали за извънредно ОСА на 09.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 137, ет. 6

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) свиква извънредно ОСА на 23.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Св Княз Борис I № 29

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на финансовата електронна страница X3News