Корпоративни събития – 24.08.2022 г.

Корпоративни събития – 24.08.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Метизи АД-Роман (METZ) свиква извънредно ОСА на 28.09.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата