Корпоративни събития – 23.05.2022 г.

Корпоративни събития – 23.05.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) свиква редовно ОСА на 20.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Св Княз Борис I № 29

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Фармхолд АД-Варна (PHRM) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата

3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Зърнени Храни България АД-София (ZHBG) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News