Корпоративни събития – 22.11.2021

Корпоративни събития – 22.11.2021

Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на притежателите на дялове:

НДФ Динамик (DYN), ISIN: BG9000002212, борсов код: (DYN), свиква извънредно ОСА на 20.12.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Бъкстон 40

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата