Корпоративни събития – 22.08.2022 г.

Корпоративни събития – 22.08.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) свиква извънредно ОСА на 23.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А , офис сграда Хил Тауър.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV) свиква общо събрание на притежателите на варанти на 25.08.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

3. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Риъл Булленд АД-София (RBL) свиква извънредно ОСА на 26.09.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата