Корпоративни събития – 21.10.2021

Корпоративни събития – 21.10.2021

1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES), ISIN: BG1100036042, борсов код: (FUES), свиква извънредно ОСА на 30.11.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP), ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.11.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, офис сграда Хил Тауър, ет. 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.