Корпоративни събития – 21.04.2022 г.

Корпоративни събития – 21.04.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Слънчо АД-Свищов (SLR) свиква редовно ОСА на 25.05.2022 г. от 11.30 ч. в гр. Свищов, ул. Дунав 16

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София (EALF) свиква редовно ОСА на 26.05.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Стройинвест холдинг АД-София /в ликвидация/ (HSTR) свиква редовно ОСА на 31.05.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Дамяница 3-5

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Варвара термал вилидж АДСИЦ-София (VTV) свиква редовно ОСА на 20.05.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Оборище 5

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (BTRH) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News