Корпоративни събития – 20.09.2022 г.

Корпоративни събития – 20.09.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Арко Тауърс АДСИЦ-София (ARCT) свиква извънредно ОСА на 08.10.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсатa