Корпоративни събития – 20.09.2021

Корпоративни събития – 20.09.2021

Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите:

Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP), ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.10.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. “Княз Александър Батенберг” № 42, ет. 3, офис 3

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News