Корпоративни събития – 20.03.2023 г.

Корпоративни събития – 20.03.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH) свиква редовно ОСА на 18.05.2023 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата