Корпоративни събития – 20.01.2023 г.

Корпоративни събития – 20.01.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) свиква извънредно ОСА на 28.02.2023 г. от 13.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.