Корпоративни събития – 19.12.2022 г.

Корпоративни събития – 19.12.2022 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) свиква извънредно ОСА на 16.01.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Постоянство 67Б

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата