Корпоративни събития – 19.07.2022 г.

Корпоративни събития – 19.07.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите: Инвестор.БГ АД-София (IBG) свиква извънредно ОСА на 22.08.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел № 1 Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата