Корпоративни събития – 19.05.2022 г.

Корпоративни събития – 19.05.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 11:00 часа в Ямбол – 8600, ул.Обходен път Запад №57

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News