Корпоративни събития – 18.08.2022 г.

Корпоративни събития – 18.08.2022 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

ТК-ХОЛД АД-София (TCH) свиква извънредно ОСА на 20.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цар Борис III № 140.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

05.08.2022

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Свинекомплекс Николово АД – Николово (SVNK) свиква извънредно ОСА на 05.09.2022 г. от 12.00 ч. в с. Николово, Община Русе.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата