Корпоративни събития – 18.01.2023 г.

Корпоративни събития – 18.01.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (BCH) свиква извънредно ОСА на 28.02.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Колю Фичето 7-а, ет. 1

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.