Корпоративни събития – 17.02.2023 г.

Корпоративни събития – 17.02.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Република Холдинг АД-София (HREP) свиква извънредно ОСА на 20.03.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Сребърна 16, офис Сграда Парк Лейн

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсат