Корпоративни събития – 16.11.2021

Корпоративни събития – 16.11.2021

Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Албена АД-к.к. Албена (ALB), ISIN: BG11ALBAAT17, борсов код: (ALB), свиква извънредно ОСА на 13-12-2021г. от 10:00 часа в 9620, кк Албена

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News