Корпоративни събития – 16.06.2022 г.

Корпоративни събития – 16.06.2022 г.

1. Протокол от проведено Редовно общо събрание на притежателите на дялове:

На  14.06.2022 г. е проведено редовно ОСА  на притежателите на дялове на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7)

Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) представи обновена покана и материали за редовното ОСА на дружеството, свикано за 27.06.2022 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) представя актуализирана покана и материали за редовното ОСА на дружеството, свикано за 27.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Лавена АД-Шумен (LAV)
На проведено на 14.06.2022 г. ОСА на Лавена АД-Шумен (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

5. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Фазерлес АД-Силистра (FZLS)
На проведено на 14.06.2022 г. ОСА на Фазерлес АД-Силистра (FZLS) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 06.07.2022 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК .
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

6. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Монбат АД-София (MONB)
На проведено на 14.06.2022 г. ОСА на Монбат АД-София (MONB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.141025 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

7. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA)
На проведено на 15.06.2022 г. ОСА на ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.15789 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 12.08.2022 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар и Пощенска банка.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *