Корпоративни събития – 15.11.2022 г.

Корпоративни събития – 15.11.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Градус АД-Стара Загора (GR6) свиква извънредно ОСА на 19.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Стара Загора, Парк-Хотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух 50, зала Тервел

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Алтерко АД-София (A4L) свиква извънредно ОСА на 13.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония 1, ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата