Корпоративни събития – 15.11.2021 г.

Корпоративни събития – 15.11.2021 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Биоиасис АД-София (BIOA), ISIN: BG1100008082, борсов код: (BIOA), свиква извънредно ОСА на 20.12.2021 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Три уши 6, ет. 2, офис 6

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

ЧЕЗ Разпределение България АД-София (CEZD), ISIN: BG1100025110, борсов код: (CEZD), свиква извънредно ОСА на 15.12.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

3. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV), ISIN: BG1100062055, борсов код: (TRIV), свиква извънредно ОСА на 17.12.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Силистра 8

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

4. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE), ISIN: BG1100024113, борсов код: (CEZE), свиква извънредно ОСА на 15-12-2021 г. от14:00 часа в София – 1784 на адрес гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News