Корпоративни събития – 13.02.2023 г.

Корпоративни събития – 13.02.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква извънредно ОСА на 14.03.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсат