Корпоративни събития – 13.01.2023 г.

Корпоративни събития – 13.01.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Катекс АД-Казанлък (KTEX) свиква извънредно ОСА на 17.02.2023 г. от 09.00 ч. в гр. Казанлък, ул. Стара река 2

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.