Корпоративни събития – 12.05.2022 г.

Корпоративни събития – 12.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Ютекс Холдинг АД-София (UTXH) свиква редовно ОСА на 13.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 70-72

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Мизия-96 АД-Плевен (MIZA) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 16.00 ч. в гр. Плевен, ул. Българска авиация 7

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница интернет страницата на Борсата

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Никола Петков 30.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

5.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Софарма имоти АДСИЦ-София свиква редовно ОСА на 16.06.2022 г. от 11.00 ч. в София – 1756 на адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

6.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) свиква редовно ОСА на 21.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж „С“, Конферентна зала 1.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

7.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Монбат АД-София (MONB) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица 1.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

8.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна 9006 на адрес к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News