Корпоративни събития – 11.05.2022 г.

Корпоративни събития – 11.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Холдинг Варна АД-Варна (HVAR) свиква редовно ОСА на 10.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, х-л Азалия

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Инвестор.БГ АД-София (IBG) свиква редовно ОСА на 22.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница интернет страницата на Борсата

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Неохим АД-Димитровград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 21.06.2022 г. от 12:00 часа.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News