Корпоративни събития – 10.11.2022 г.

Корпоративни събития – 10.11.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) свиква извънредно ОСА на 08.12.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев 1

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (MR3) представя актуализирана покана и материали за извънредното ОСА на дружеството, свикано за 24.11.2022 г. от 14.30 ч. в гр. Димитровград

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на финансовата електронна страница X3News