Корпоративни събития – 10.05.2022 г.

Корпоративни събития – 10.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Арко Тауърс АДСИЦ-София (ARCT) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Алкомет АД-Шумен (ALCM) свиква редовно ОСА на 15.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. Шумен, Втора Индустриална зона.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Лавена АД-Шумен свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 13.00 ч. в гр. Шумен-9700,  Индустриална зона.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Софарма билдингс АДСИЦ-София (SFB) свиква редовно ОСА на 16.06.2022 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 20

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News