Корпоративни събития – 10.03.2023 г.

Корпоративни събития – 10.03.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Слънчо АД-Свищов (SLR) свиква редовно ОСА на 18.04.2023 г. от 11.30 ч. в гр. Свищов, ул. Дунав 16

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата