Корпоративни събития – 09.06.2023 г.

Корпоративни събития – 09.06.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (PREM) представи актуализирани покана и материали за редовно ОСА, свикано за 21.06.2023 г. от 10.00 ч.. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата.