Корпоративни събития – 07.06.2023 г.

Корпоративни събития – 07.06.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Арома АД-София (AROM) свиква редовно ОСА на 13.07.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев 12, ет. 1. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата.